Velkommen i Varmtvandsbassin på Marienlystcenteret

Af hensyn til almindelig hygiejne og vandbehandling kræves der,
at de badende efterlever visse HYGIEJNISKE GRUNDREGLER

Vandkvaliteten påvirkes især af: Vandbehandlingen
Tilsmudsningen fra faciliteter m.m.
Tilsmudsning fra de badende.

   Tilsmudsning fra faciliteter
•  Udesko, rollator og krykker må ikke benyttes i omklædning- og bassinrummet.
   Der forefindes engangsovertræk.
•  Man må ikke åbne for døre og vinduer, da jordbakterier udefra kan påvirke vandkvaliteten.

   Tilsmudsning fra de badende - Man må ikke gå i vandet, hvis man:
•  Har åbne sår.
•  Har fodsvamp eller fodvorter.
•  Er forkølet så næsen løber.
•  Hvis man har en antibiotika-behandlingskrævende infektion kan man muligvis få forværret
   infektion ved ophold i bassin, hvorfor der generelt anbefales bassinpause til infektionen er
   overstået, man kan også udgøre en smitterisiko for andre.
•  Har diarrè, tynd mave.
•  Har problemer med ufrivillig vandladning.
•  Har menstruation eller udflåd.
•  Har problemer med utætte colostomiposer.

   Afsæbning
   Anvendelse af bassinet må kun finde sted efter omhyggelig afsæbning af hele kroppen
   (uden badetøj) og efterfølgende brusebad.
   De beregnede svampe skal bruges grundigt.
   Rent badetøj er en selvfølge.

   Smykker
   Man må ikke have smykker på i vandet.

   Plaster
   Man må ikke have plaster på af hygiejniske grunde og fordi de kan tilstoppe filtrene.
   Dette gælder ikke medicinplaster og Tegaderm.

   Toiletbesøg
   Toilettet skal benyttes inden afvaskning.
   Efter toiletbesøg skal der foretages afvaskning på ny.

Overholdes disse regler ikke, kan det medføre bortvisning
ifølge kontrakt med Marienlystcenteret.
   

Det anbefales at man får tilsagn fra egen læge,
inden opstart i varmtvandsbassin.

  Medicin
•  Reumatologiske (gigt) lægemidler, herunder methotrexat, udskilles i de anvendte doser i så ringe
   mængder, at der ikke behov for forholdsregler af miljøhensyn.
•  En undtagelse kan være patienter i cyklofosfamid-behandling, hvor individuel vurdering
   må hentes fra behandlingsstedet.
•  Onkologiske patienter, som er i højdosis cytotoksisk behandling, skal hente individuel vurdering  
   fra behandlingsstedet.
•  Behandling med biologiske lægemidler begrunder ikke forholdsregler af miljøhensyn.
•  Man skal orientere holdlederen, hvis man anvender hjertemedicin i form af nitroglycerin, har
   epilepsi, sukkersyge eller astma.
•  Forhøjet blodtryk skal være kontrolleret.

   Værdigenstande
   Værdigenstande opbevares på eget ansvar.
   Benyt eventuelt boksene på væggen.

 
Vi håber at I, med baggrund i disse forholdsregler.
Må få en god oplevelse ved at benytte  bassinet.
 

 

 

Varmtvandsbassin

 

Marienlystvej 13, 7800 Skive

 

Mobil: 2042 4433